Wyszukiwarka

Nowa funkcjonalność - Automatyczne generowanie strony ze skrótami treści z submenu

Na życzenie użytkowników wprowadzaona została opcja pozwalająca automatycznie wygenerować stonę zawierającą skróty wszystkich pozycji w danym submenu.

Opcja ta jest roszerzeniem wprowadzonej niedawno możliwości dołączania treści do pozycji w menu, które zawierają podpozycje (submenu).
Do tej pory chcąc skorzystać z możliwości zameszczenie ogólnego opisu zawartości wybranego menu należało samodzielnie przygotować taką treść. Teraz można włączyć opcję, która spowoduje wygenerowanie listy skrótów treści umieszczonych w danym menu.

powered by AdvaCMS